Design nových stránek

Středa, 23. dubna 2014

Jsme rádi, že Vám můžeme představit finální podobu grafiky nejen webových stránek, ale i prezentace firmy, kterou vstupujeme do druhého desetiletí našeho působení. Tak jak se vyvíjí celé naše odvětví z pohledu technik či technologií, tak i my dnes nejsme to, co jsme byli na začátku.

Začali jsme spolupracovat s kolektivem autorů, kteří nám umožnili přetransformovat naše pocity, znalosti a emoce do grafické podoby. Ta lépe vystihuje naše paradigma vnímání společnosti HSP Partners s.r.o. a ideje, které zastáváme.

Za celým tímto zhmotněním našich představ stojí kolektiv kolem Ing. Pavla Weiricha (www.weirich.cz) a Ing. Lukáše Trny (www.makeart.cz), kteří jsou neviditelnými tvůrci těchto stránek a kterým vděčíme za jejich umělecký pohled. Vytvořili dílo, jež dle jejich pojetí znázorňuje, hlavně v horní části webových stránek, dynamiku hydrauliky. Na podkladu je abstraktně zachycen tok hydraulické energie, která se přelévá a mění. Snažili se vyjádřit tok hydrauliky v hydraulickém systému, kde modrá linie sleduje výkonnou neboli pracovní funkci v hydraulickém systému a žlutá linie zase zpětnou větev, kterou se hydraulický olej navrací a je znovu přeměněn a směřován do pracovní funkce.

Střední část webových stránek, která plní funkci informační a která je hlavním zdrojem informací, je symbolicky položena do černého podkladu, kde jakoby z temné nicoty vystupují na povrch potřebné informace a jejich sofistikovanost je podtrhnuta karbonovými tlačítky symbolizující technický pokrok.

Spodní části stránek dominuje pragmatický duch a tato část je orientována fakticky tak, aby byl za každých okolností přístup k základním informacím z kterékoliv úrovně webu, jako jsou kontakty a rychlá navigace.

Za toto originální zpracování a pojetí stránek jim tímto děkujeme a doufáme, že i Vám jako návštěvníkům se tyto stránky budou líbit a že i pro Vás bude zajímavé rozpoznat tento rozměr, který tyto stránky mají. Neboť neradi děláme věci neúčelné a zbytečné a v našem oboru se stále řídíme ideou, že právě drobné odlišnosti jsou základem pro správné pochopení celku.

Kolektiv HSP Partners s.r.o.